1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINITII

Site-ul www.bavariaonline.ro denumit in continuare Site-ul este aflat in folosinta BAVARIA DIGITAL S.R.L. cu sediul în București, Bd. Iuliu Maniu 592A Corp3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16190/2019, CUI 41952181, societatea avand drept exclusiv de proprietate intelectuala asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului.
Prin intermediul site-ului bavariaonline.ro se asigură prezentarea și promovarea produselor și a serviciilor aflate în portofoliul MHS Motors și Automobile Bavaria, dând posibilitatea utilizatorilor care accesează site-ul de a se informa cu privire la acestea, de a configura produse și a transmite cereri de ofertă.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

 • Utilizator – orice persoana fizică ce accesează Site-ul in vederea consultării produselor și serviciilor prezentate, indiferent daca plasează sau nu o Comandă/cerere de ofertă pentru ofertare în vederea cumpărării de produse/servicii; totodată utilizatorii se pot înscrie pe site în vederea transmiterii de către deținător a unor informări periodice – newsletter în condițiile prevăzute în formularul de abonare corespunzător;
 • Client – orice persoană fizică care accesează Site-ul si plasează o Comanda/cerere de ofertă completând formularul disponibil pe site.;
 • Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului crearea unui cont pentru transmiterea unei cereri sau a unor mesaje către deținătorul site-ului;
 • Produse și servicii – orice produs sau serviciu prezentat/promovat pe site;
 • Cererea de ofertă – solicitarea transmisă în format electronic prin care clientul își manifestă interesul pentru un produs sau serviciu prezentat în oferta site-ului;
 • Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate / accesate de un utilizator.

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a putea plasa o Cerere de oferă de produse/servicii oferite pe Site, Utilizatorul se va înregistra pe Site ca si potențial Client. In acest sens vă obligați și garantați că furnizați date reale, exacte si complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare (nume, prenume, telefon, adresă de email, localitatea de domiciliu/reședință).

Deținătorul Site-ului își rezerva dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenta acestora.

În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de Utilizator sunt inexacte, deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau de a sista accesul Utilizatorului în cauză la serviciile Site-ului și de a refuza încercările curente sau viitoare de a plasa o cerere de produse/servicii oferite pe Site.

Prin accesarea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziție, utilizatorul garantează ca oferă deținătorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. ÎNREGISTRAREA UNEI CERERI DE OFERTĂ

Produsele aflate in oferta Site-ului vor fi ofertate punctual numai în baza unei solicitări/cereri de ofertă plasată pe site. Cererea se va procesa conform prevederilor de mai jos.

ATENȚIE!!! Plasarea unei cereri de ofertă nu constituie o comandă fermă și nu presupune o rezervare a produselor.

Cererile sunt procesate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.

Prin completarea formularului de pe site și plasarea unei cereri de ofertă, utilizatorul acceptă forma de comunicare prin care deținătorul site-ului și colaboratorii acestuia își desfășoară operațiunile, respective contactarea pe telefon sau prin transmiterea de email-uri.

O cerere de comandă plasată pe Site cuprinde:

 • bunurile/servicii regăsite în oferta prezentată pe Site;
 • mențiuni cu privire la alte cerințe speciale..

Lansarea unei cereri de ofertă nu creează obligații în sarcina deținătorului site-ului sau colaboratorilor acestuia cu privire la contactarea utilizatorului sau la obligația de a oferi un produs/serviciu identic solicitărilor/mențiunilor utilizatorului.

Etapele în vederea formulării unei oferte și a vânzării unui produs sunt următoarele:

 1. înregistrarea cererii prin generarea unui cod unic pentru fiecare cerere, utilizatorul primind un email de confirmare a înregistrării cererii sale;
 2. preluarea cererii de către deținătorul site-ului și transmiterea acesteia colaboratorului său (MHS/Automobile Bavaria);
 3. un agent de vânzări, în limita programului de lucru de luni până vineri în intervalul 9-17 va contacta utilizatorul prin telefon sau email în vederea furnizării unei oferte personalizate adaptată solicitărilor acestuia;
 4. plasarea unei comenzi se va putea realiza exclusive prin contact direct cu agentul de vânzări și numai după verificarea Comenzii si a stocurilor, disponibilitatea producătorului, volumul de comenzi aflate în derulare.

4. PREZENTAREA ȘI PREȚUL PRODUSELOR/SERVICIILOR PE SITE

Prezentarea de pe site, imaginile cuprinse în site, informațiile generale, modele și tipurile de produse/servicii, prețurile si stocul sau disponibilitatea acestora sunt asigurate cu titlu informativ. Deținătorul site-ului împreună cu colaboratorii săi depun toate eforturile pentru a realiza actualizarea informațiilor pe măsura primirii acestora de la furnizori.

In cazul in care prețurile sau orice alte elemente sau detalii referitoare la produse au fost afișate greșit pe site, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, deținătorul site-ului nu poate fi obligat pentru a asigura produse sau servicii cu respectarea caracteristicilor sau specificațiilor menționate în mod eronat. Astfel, prezentarea de pe site nu creează obligații comerciale ferme între părți cu privire la încheierea unui contract sau livrarea unui anumit produs/serviciu.

5. CONFIDENŢIALITATEA INFORMATIILOR

BAVARIA DIGITAL asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum și a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la înregistrare.

Deținătorul site-ului asigură prelucrarea datelor în concordanță cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentată aici (link).

6. MODIFICARILE SERVICIULUI

Deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, accesul la Site (în totalitate sau numai în parte). In acest caz, deținătorul Site-ului nu este răspunzător față de Utilizator sau față de o terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.

7. PROPRIETATE INTELECTUALA

Toata creația grafică și conținutul Site-ului sunt proprietatea BAVARIA DIGITAL. Fac excepție informațiile, elementele sau semnele grafice, mărcile aparținând altor entități.

Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de Site conțin informații confidențiale si aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și/sau materialele audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite in cadrul Site-ului.

Acest Conținut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al deținătorului site-ului sau al licențiatorilor acestuia (daca este cazul). Bavaria Digital si licențiatorii acestuia își rezerva toate drepturile care nu sunt acordate expres in sau asupra Conținutului lor.

Fotografiile prezentate au caracter informativ si pot conține accesorii ce nu sunt incluse in pachetul standard al produsului;

Specificațiile tehnice sunt informative, pot fi schimbate fără nevoia de înștiințare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala.

8. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declara in mod expres ca accepta următoarele condiții:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție/plasarea cererilor pe Site se face pe propria răspundere. Deținătorul site-ului și colaboratorii acestuia sunt absolviți în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
 2. Deținătorul Site-ului nu oferă nicio garanție că:
  • serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate.
 3. Utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute in acest website își asuma răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

9. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul accepta în mod expres ca deținătorul Site-ului nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca deținătorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor Site-ului;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor Site-ului;
 • orice altă problema legată de serviciile Site-ului.

10. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail sau telefonic. Deținătorul Siteului poate face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori in mod general, pe Site.

11. LEGEA APLICABILA

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că orice dispută legată de accesarea site-ului și a produselor/serviciilor oferite sunt guvernate si interpretate in concordanță cu legile romane, iar Utilizatorul admite sa se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

BAVARIA DIGITAL S.R.L. nu oferă garanția ca conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări in afara României.

12. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părților si reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor Site-ului.

In cazul in care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziție pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, cu excepția cazului în care acestea vor fi modificate.

Prin accesarea si înscrierea datelor dvs. pe acest Site acceptați termenii și condițiile de mai sus. În cazul în care nu doriți sa fiți obligați și să respectați regulile descrise mai sus, va rugam sa nu folosiți serviciile puse la dispoziție de acest Site.